SKUP ZŁOMU
WĘGIEL, KAMIEŃ, MATERIAŁY BUDOWLANE
Tel. 539-912-173
Tel. 695-692-911
 
 
 
CEMENT LAFARGE
STANDARD i EXPERTStandard® to cement portlandzki wieloskładnikowy
 klasy 32,5 o składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1. 
Cement Standard® przeznaczony jest do: 
betonu zwykłego klas od C8/10 do C30/37, zapraw murarskich - ściany nadziemne oraz fundamentowe budynków w gruntach suchych, zapraw tynkarskich - wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych, stabilizacji gruntów i wytwarzania chudego betonu na podbudowy konstrukcji nośnych

Ekspert® to cement workowany o podwyższonej klasie wytrzymałości ponad 42,5 MPa, który sprawdza się wszędzie tam, gdzie potrzebujemy uzyskać wytrzymałe i trwałe betony wysokich klas w bardzo krótkim czasie. Dzięki wyjątkowo szybkiemu przyrostowi wytrzymałości wczesnych i wysokiej wytrzymałości końcowej zastosowanie cementu Ekspert® przyspiesza realizację prac w napiętym harmonogramie robót oraz umożliwia lepszą rotację form i szalunków. W porównaniu do tzw.  „cementów czystych” użycie cementu Ekspert® zmniejsza ryzyko powstawania rys skurczowych oraz pustek i raków na gotowej powierzchni posadzek, konstrukcji czy prefabrykatów. Dodatkowo podwyższona urabialność ułatwia wypełnianie form i szalunków oraz zwiększa pompowalność mieszanki betonowej. Oznaczenia normowe cementu Ekspert® to CEM II/B-M (S-V) 42,5N (cementownia Małogoszcz) lub CEM II/B-V 42,5N (cementownia Kujawy).