SKUP ZŁOMU
WĘGIEL, KAMIEŃ, MATERIAŁY BUDOWLANE
Tel. 539-912-173
Tel. 695-692-911
 
 
 
 
WAPNO HYDRATYZOWANEWapno hydratyzowane, popularnie zwane hydratem, swoją drugą nazwę – budowlane – zawdzięcza szerokiemu zastosowaniu w budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych. Chemicznie jest to diwodorotlenek wapnia. Hydrat jest produktem końcowym powstałym poprzez „gaszenie” wodą wapna palonego kruszonego w urządzeniach zwanych hydratorami. Zanim trafi do zbiorników (silosów), skąd sprzedawane jest luzem lub podawane na pakowarki workowe, poddawane jest procesowi separacji (oddzielanie grubych, nie w pełni uwodnionych frakcji). Zabieg ten pozwala otrzymać najwyższej jakości produkt w postaci białego proszku spełniającego wszystkie wymagania normy PN-EN 459-1:2012.
Zastosowanie:
- w budownictwie do zapraw murarskich i tynkarskich,
- w produkcji chemii budowlanej (m.in. do gotowych mieszanek murarskich i tynkarskich, do produkcji farb mineralnych),
- w ochronie środowiska (m.in. do uzdatniania wody pitnej),